Chính sách vận chuyển

Khi mua hàng tại Chống thấm Hà Nội các bạn có thể lựa chọn các hình thức vận chuyển sau:

  • Giao hàng trực tiếp và trao tận tay cho khách hàng
  • Giao hàng thông qua các đơn vị vận chuyển

Giao hàng trực tiếp

Miễn phí giao hàng lến đến 200km

Khung giờ giao hàng: từ 8h – 20h hàng ngày (trừ Chủ nhật và ngày lễ)

Thời gian giao hàng

Khoảng cách

Thời gian giao hàng Trường hợp có yêu cầu lắp đặt, thi công

Từ 0km – 15km

< 2h giờ làm việc Tùy theo dịch vụ (Gọi điện để biết thêm chi tiết)

Từ 15km – 25km

< 3h giờ làm việc

Tùy theo dịch vụ (Gọi điện để biết thêm chi tiết)

Từ 25km – 40km < 5h giờ làm việc

Tùy theo dịch vụ (Gọi điện để biết thêm chi tiết)

Từ 40km – 60km < 7h giờ làm việc

Tùy theo dịch vụ (Gọi điện để biết thêm chi tiết)

Quãng đường từ 60km trở lên xin vui lòng gọi điện

Chi phí

 

Giá trị đơn hàng

Miễn phí Mức phí

< 500.000 VNĐ

30.000đ/15km đầu.

Từ km thứ 16 thu 5.000đ/km.

Giao hàng tối đa 30km.

Từ 500.000 VNĐ – 1.000.000 VNĐ

10km đầu

 Từ km thứ 11 thu 5.000đ/km

Trên 1.000.000 VNĐ

15km đầu

Từ km thứ 16 thu 5.000đ/km

Trên 3.000.000 VNĐ

25km đầu

Từ km thứ 26 thu 5.000đ/km

Trên 10.000.000 VNĐ

40km đầu

Từ km thứ 41 thu 5.000đ/km

Trên 50.000.000 VNĐ

50km đầu

Từ km thứ 51 thu 10.000đ/km.

Trên 100.000.000 VNĐ

100km đầu

Từ km thứ 101 thu phí 10.000đ/km

Trên 200.000.000 VNĐ

200km đầu

Từ km thứ 201 thu phí 10.000đ/km

Trên 300.000.000 VNĐ 300km đầu

Từ km thứ 301 thu phí 10.000đ/km

Trường hợp khác

Liên hệ